Mutlaka hayatınızın bir döneminde herhangi bir olay sırasında ya da bir sohbet anında “zındık” kelimesini bir yerlerden duymuşsunuzdur. Eğer duymamışsanız ya da bu hakarete(!) maruz kalmamışsanız yalıtılmış hayatınızdan ötürü milyonların size gıpta ettiğine inanabilirsiniz. Zındık genelde işine gelen kişinin inancı ya da inanca dayalı tavrından ötürü maruz kaldığı Orta Doğu kökenli çokça tarihi olan bir kelimedir.

49

Zındık kelimesinin İslam dünyasında ilk kullanımı Emeviler devrinde başlamıştır. Ama kelimenin esas kökenine inmek istiyorsak eski çağ diyarlarına dönmemiz gerekir. Pers hükümranlığı resmi din olarak Zerdüştlüğü seçtikten sonra, bölgedeki diğer bir düalist din olan Maniehistleri ve Zerdüşt olmayanları etiketlemek adına kullanmıştır bu sözcüğü. Bazı kaynaklarda ise “Zend’e inananlar” için icat edildiği söylenen bu kelime her halükarda toplum normları dışına çıkan ve bunu inanç temelli yapan insanlar için kullanılmıştır. Zend’e inanan ile kast edilen dönemin gelenek dışı Zerdüştlük yorumları ve risaleleri bulunan Zend’in eserlerini okuyup takip eden kişiler olmuştur.

Genel toplum dini dışına çıktıysanız zındıksınızdır. Kelime kökenine dair diğer bir iddia da “kadın dinli” manasına gelen ”zendeke”dir. Esas inancını saklayarak toplum içine karışmak için genel inanca uyma adına harekette bulunan kişilere de bu şekilde bir yakıştırmada bulunulmuştur.Emeviler döneminde bu kelimenin kullanımı şafî alimi El-Malatî tarafdından beşe ayrılmıştır: “Allah’ın varlığını kabul etmeyen Muattıla, hayrın ve şerrin,karanlık ve aydınlığın uyaratıcısı oalrak iki ayrı ilahi varlığa inanan düalist inançlı Mâneviyye, servet eşitliği kadın ve evlat ortaklığını savunan Mâzdekiyye, adil imam olmadığı ve dünyadaki herşeyin haram olduğunu bu nedenle herşeyden en fazla hayatta kalacak kadar faydalanılmasının mübah olduğunu savunan Abdâkiyye, ruhların gökler alemine baktığını ve bu yolla cennetsel zevkleri tattıklarını iddia eden Rûhaniyye grupları  bu tanımlamanın altına girmekteydi.

Daha sonraları zındıklık istinadı alabildiğine sündürülerek sünni olmayanlara atfedilen ya da toplumsal ve siyasi olarak muhalif tavra sahip olan herkese uygulanmıştır. Gel gelelim sonuçta görüyoruz ki herbirimiz bir diğerinin zındığıyız her koşuldu bugün bile. 2014 yılında artık fikriyatından değil ahlaki kalitesinden ve aldığımız kadar vereceğimiz hakikatten ötürü, sevgimizi ve ilişki seviyemizi inşa ettiğimiz güzel günler dilemekteyim.

Yazar

Üniversite terk, gerilla tüccar, tercüman, çevirmen ,şevkat adamı ,yazar ,araştırmacı ,model painter.

Bir Yorum Yazmak İster Misin?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.