D&D bazlı oyunlarda, en çok yoruma ve tartışmaya açık konulardan biri yönelim (alignment), biri de tanrılardır. Bu yazıda, tanrı konseptini ve tanrı adamlarını (cleric) biraz inceleyelim dedik.

Öncelikle Tanrıların ne olduğu ya da olmadığı konularına girmeyeceğimi belirteyim. Zira, ne olup olmadıkları var olan evrene (setting) ya da DM`in bakış açısına göre değişebiliyor. Oyununuzdaki Tanrılar Dragonlance evrenindeki gibi aramızda dolanan kanlı canlı varlıklar olabilir, Forgotten Realms`teki gibi sizin inancınıza göre var olan ilahi varlıklar olabilir ya da Amber serilerindeki gibi, başka boyutların varlıkları olup var olan settingde Tanrı gibi görülüyor olabilirler. Ya da tamamen konsept/düşünceler olup, varlık olmayabilirler. Bu konuyu, DMlere bırakıyoruz.

Tanrıları anlamak…

Başlangıç olarak, Tanrıları “anlamak” ile başlayalım. Muhakkak ki, Tanrıları anlamak için fazladan detay iyidir ancak temelde ne olduklarını anlamak için detaylara ihtiyacınız yok. Alignmentini bilip, domainlerini okuduğunuz sürece o Tanrının ne olduğunu anlarsınız. Bir kaç örnek verelim ;

 • Good – İyi bir tanrı
 • Healing – Bu domain, good olmayan tanrılarda zaten çok nadir görülüyor. İyi olmasının yanı sıra canlılara değer verdiğini gösteriyor.
 • Law – Düzen tanrılarından biri
 • Protection – Koruma, kollama görevleri var ancak bu koruma, kendi teması etrafındaki korumayı gösteriyor. Her şeyin korunacağını değil.
 • Strength – Kendisi de inananları da fiziksel savaşa, fiziksel dayanıklılığa önem veriyorlar.

Bu maddelerde popüler Torm’dan bahsediyoruz. Şimdi bu adamın, insanları ve düzeni korumak için kılıç kalkanıyla öne atlayacak, gerektiğinde kendini feda edecek bir adam olduğu çok belli oluyor. Bildiğiniz türde “cuk” bir paladin temalı tanrı. Ancak, bu Tanrının kötülerin peşinden gitmek yerine iyileri korumak için yerinde kalacağı sonucuna ulaşırız. Buradaki önemli detay healing ve protection domainleridir. O ikisini dışarıda bırakırsanız, intikamcı paladinlerden biri olduğunu düşünebilirsiniz. Tapınanlarına bakınca, yukarıda söylediklerimiz zaten ortaya çıkıyor ;

Worshipers Good fighters and warriors, guardians, heroes, knights, loyal courtiers, paladins

 

Bir başka örneğe gidiyoruz.

 • Chaos – Kaos tanrılarından biri, özgürlüğe önem veriyor.
 • Elf – Demek ki, elf pantheonuna ait bir tanrı, en çok elfler tarafından inanılıyor.
 • Good – İyi bir tanrı
 • Plant – Plant bitki demek evet ancak portfoliolarda plant, orman/doğa anlamına geliyor.
 • Protection – Koruma, kollama görevleri var ancak bu koruma, kendi teması etrafındaki korumayı gösteriyor.

İyi evet ancak düzeni, şehirleri korumuyor. Hem chaos hem de plant domaini olması, “ormanlara ve doğal yaşama” ait olduğunu gösteriyor. Zaten elflerin de önemli bölümünün ormanda olduğunu düşünürsek yerli yerine oturuyor. Fakat protection var. Bu da kılıç kalkanlı bir tanrı mı?

Hayır, zira strength yada war domainleri yok. Bu durumda örneğimizdeki Tanrı, ormanları ve içindekileri (elfler başta olmak üzere ağaçlar, hayvanlar, diğer orman yaratıkları) ve bunların özgürlüklerini koruyan druid türünde bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Adı Rillifane Rallathil, elflerin “The Leaflord” ya da “The Old Man of the Yuirwood” ismiyle bildikleri doğa Tanrısı.

Son örneği daha farklı türden oluşturalım.

 • Destruction – Yıkım tanrılarından biri.
 • Evil – Destruction olan çoğu tanrı zaten doğası gereği evil oluyor. Healing olanların çoğunun good olması gibi…
 • Orc – Ork tanrılarından biri. İlginç…
 • Planning – Planlar yapan ve uygulayan bir tanrı.
 • War – Savaş tanrısı, ancak strenght domain ile karıştırmamak gerekiyor.

Strength domain, fiziksel savaşı içerirken War domain savaşın tüm formlarını seven/savaşa ait bir tanrı olduğunu gösterir.

Şimdi, ork, destruction, evil ve war domainlerini alırsak bu tanrı için rage açarak etrafa saldıran bir barbar izlenimi uyanabilir. Ancak planning domaini de var. Böyle olunca, taktiksel savaşarak yıkıma yol açan, komutan nitelikli bir savaşçı ork tanrısı olduğunu anlıyoruz. Burada Orklar arasındaki isimleri “The Horde Leader” ve  “The War Maker ” olan Ilneval`den bahsediyoruz..

Tanrılar konusunu özetlemek gerekirse, domainlerini “tek bir bütün olarak” ele aldığınızda ne oldukları çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ancak bir tanesini bile dışarıda bırakırsanız, o tanrı ile ilgili oldukça yanlış bir izlenime kapılabilirsiniz. Portfolio ve worshippers kısımlarını da okuduğunuzda, diğer konuların hepsi ilginç detaylara dönüşür. 

1 2
Yazar

Bık bık bık bık, bık bık : Bık - bık bık bık? Bık - bık bık... Bık - BIK!!! Bık - Bık, bık, bık, bık bık...

Bir Yorum Yazmak İster Misin?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.